Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár leží približne 15 km od rakúskych a slovenských hraníc pri sútoku Mošonského Dunaja a rieky Lajta. Mesto má z hľadiska dopravy priaznivú polohu, cez mesto prechádzajú dôležité medzinárodné železničné a cestné komunikácie a medzinárodná Podunajská cyklistická cesta (EuroVelo No. 6.). Hlavnou príťažlivosťou mesta je liečivá termálna voda. Termálne kúpalisko a kúpele sú otvorené počas celého roka. Liečivá voda patrí – podľa oficiálneho zaradenia – medzi 5 najúčinnejších v Európe! Mosonmagyaróvár má vyše dvetisícročnú históriu. Už počas rímskej doby na mieste dnešného mesta bola strážna osada pod názvom Ad Flexum. Po príchode Maďarov sa stal sídlom šafára, neskôr centrom stolice. Dnešné mesto, ktoré má 32 000 obyvateľov, vzniklo v roku 1939 zlúčením dvoch miest: Mosona a Magyaróváru. Časť Lucsony (vysl. lučoň) bol pričlenený k Magyaróváru ešte v roku 1905. Prehliadku mesta začíname pri óvárskom hrade. Óvársky hrad bol postavený v 13. storočí na pozostatkoch bývalej rimanskej osady. Pôdorys hradu má tvar nepravidelného štvorca a budova bola počas dejín viackrát prestavaná. V roku 1818 sasteschenský princ, zať Márie Terézie Albert Kázmér tu založil pol‘nohospodársku univerzitu, ktorá v súčasnosti pôsobí ako Fakulta poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu Západomad‘arsekej univerzity (Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar). Na námestí Deáka stojí socha sv. Jána Nepomukského, významná pamiatka mesta v barokovom štýle. Na námestí sa nachádza aj jednoposchodový kaštieľ Habsburgovcov. V prehliadke pokračujeme po Hlavnej ulici, kde sa nachádza viacero obytných domov v barokovom štýlu s náladovými vnútornými dvormi. Dnešná radnica mesta bola postavená v roku 1892 v neo renesančnom štýlu. Klenotom Hlavnej ulice je dom Cselleyovcov (Cselley-ház). V budove, ktorá nesie na sebe i gotické znaky, sa nachádza historicko-priemyselná expozícia múzea Hanság, zbierka Gyurkovicsovcov a v pivnici lapidárium so zbierkou z rimanských dôb. Od domu Cselleyovcov cez Radnickú ulicu (Városház utca) sa dostaneme na Maďarskú ulicu (Magyar utca), ktorá je pešou zónou mesta. Tu sa nachádza kostol sv. Gottharda, postavený v 18. storočí. Pri kostole bola v roku 1993 z verejných príspevkov postavená socha sv. Ladislava. Kostol je pohrebiskom Fridricha Habsburgského a jeho manželky.
Pri ceste z Magyaróváru na časť Moson, oproti mestskej nemocnici bolo na začiatku 20. storočia zriadené jedno z najstarších múzeí v republike, múzeum Hanság (Hansági Múzeum). V časti Moson na ulici Kráľa sv. Štefana pod číslom 123 sa nachádza rodný dom hudobného profesora a husľového virtuóza Karola Flescha. Kostol sv. Jána v časti Moson bol postavený v 50-tych rokoch 18. storočia v barokovom štýlu. Pred kostolom bola 20. augusta roku 2000 na počesť milénia postavená socha kráľa sv. Štefana. V mestskej časti Ipartelep („priemyselný park“) sa nachádza smútočné námestie, symbolický cintorín na pamiatku obetí salvy z 26. októbra 1956. V lete 2012 otvorila svoje brány najnovšia atrakcia Mošonmagyaróváru, Futura. V skoro tristoročnej budove bývalej obilnice vzniklo interaktívne prírodovedné zážitkové centrum, kde sa návštevníci môžu bližšie zoznámiť s prírodovedou, a to s pomocou štyroch základných elementov: vody, zeme, vzduchu a ohňa. Výnimočne zaujímavé a zážitkami plné výstavy Futury vábia na hry aj na poznanie prírody malých aj veľkých. Pricestujúcich do tejto oblasti každý deň mesiacov júl a august čakajú garantované programy (prehliadka mesta, výhliadková plavba loďou, jazdenie na koni, ochutnávka pálenky, návšteva Hédervárskeho kaštieľa, bicyklovanie, prevážanie sa kočom, prehliadka expozície Mošonmagyaróvárskeho múzea ), ktoré zabezpečia rozmanitý odpočinok.

 

Informácia :

Tourinform : 9200, Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.

Tel: + 36 96 / 206-304

Web: www.szigetkozportal.hu