Lipót

V minulých storočiach Lipót bol známy hlavne ako rybárska obec, obyvatelia ktorej mali spolu s ostatnými kolegami zo Szigetközu svoje stánky na rybných trhoch Viedne a Prešporku. Podobne známe remeslo bolo ryžovanie zlata. Začiatkom 19. storočia v obci pôsobilo 39 ryžovačov. V obci fungovalo 6 vodných mlynov a veľa ľudí sa živilo ako prievozník alebo lodník. Život obce významne ovplyvnila regulácia Dunaja, začatá v roku 1885. Väčšina obyvateľov musela nájsť nové zamestnanie, hlavne v poľnohospodárstve. Obec so 700 obyvateľmi sa v súčasnosti živí hlavne z cestovného ruchu. V roku 2009 vyhrala súťaž „za kvetnaté Maďarsko” a tu vyrábajú známe pečivá pekárne Lipóti Pékség. Severne od obce sa nachádza 70 hektárové jazero s leknami bielymi. Okolo jazera vedie náučný chodník s odpočívadlami a postriežkami. Pekná je i gaštanmi lemovaná cesta smerom na Darnózseli. Najväčšou turistickou atrakciou je termálne kúpalisko, zásobované 65 stupňovou vodou z hĺbky 2000 m. Dnešný ráz obce určujú domy, postavené po povodni v roku 1954. Rýmskokatolický kostol bol postavený v 17. storočí v barokovom štýlu. Obraz hlavného oltára maľoval Maulbertsch, pôsobiaci v tom čase v Győri, hodnotné sú aj obraz pochádzajúci z kláštora v Mosonmagyaróvári a drevorezba oltára.