Kimle

Túto obec obývanú ľuďmi maďarskej, chorvátskej a nemeckej národnosti pretíná dlhý úsek Mošonského Dunaja. Pri katolíckom kostole v Horvátkimle sa nachádza vyrezané dielo farára a kňazského básnika menom Mate Mate Mersic Miloradic (1850-1928). Katolícky kostol v Magyarkimle z XIII. storočia bol barokizovaný v XVIII. storoči. Na námestí stojí socha Svätej Trojice pri 110 ročnej lipe. Na počesť milénia bola v roku 2001 odhalená socha kráľa Bela IV. V časti Novákpuszta bol postavený nový kostol.