Jánossomorja

Malé mesto s 6000 obyvateľmi sa nachádza tesne pri rakúskej hranici a pri hranici geografických celkov Hanság a Mosonská nížina. Jánossomorja vznikla v roku 1970 spojením troch obci (Mosonszentpéter, Mosonszentjános a Pusztasomorja). Tunajší okraj mokrade Hanság bol na základe vykopávok obývaný aj pred príchodom Maďarov do Karpatskej kotliny. Nemeckých obyvateľov usadili v regióne Habsburgovci, vlastniaci mosonské panstvo po vyhnaní Turkov. Po roku 1946 z oblasti vysídlili viac ako 4000 Nemcov z Mosonszentpéteru a Mosonszentjánosu, na ich miesto usadili vysídlených Maďarov z Hornej zeme a usadlíkov z Matyóföldu. V dôsledku striktného hraničného režimu, zavedeného v päťdesiatich rokoch sa zachovali prírodné hodnoty, ktoré sú v súčasnosti považované za turistickú atrakciu, navštevovanú hlavne cykloturistami. Blízko obce sa nachádza úniková trasa migrantov z roku 1956 a most v Andau. Najvýznamnejšími pamätihodnosťami sú jej rímskokatolícke kostoly: jeden v časti Mosonszentpéter, ktorý bol postavený na základoch z dôb Arpádovcov a druhý v časti Somorja zo 16. storočia, neskôr barokizovaný. Pozornosť si zaslúži aj pamätník „Hármashalom“, ktorý bol vytvorený zo zeminy 52 žúp bývalého Uhorska.