Dunasziget

Územie dnešnej obce Dunasziget patrilo až do podpísania Trianonskej mierovej zmluvy k obciam Bratislavskej župy, centrum ktorých bolo na ľavej strane hlavného toku Dunaja, na Žitnom ostrove. Menovite sú to nasledovné obce: Doborgaz, Keszölcés, Süly, Vajka. Obyvatelia týchto dedín sa živili prevažne rybolovom a chovom zvierat. Dunaj však, popri tom, že zabezpečoval živobytie, predstavoval často i hrozbu.

Po povodni v roku 1954 bolo potrebné takmer celú obec znova postaviť od základov. Návštevníci, ktorí sem zavítajú, sa môžu kochať jedinečnou prírodou Szigetköz, ktorý sa
rozprestiera len pár minút cesty autom od mesta a od diaľnice M1. Okrem možností kúpania, rybolovu, jazdenia na koni je možné spoznať vodný svet prostredníctvom organizovaných vodných túr.

Sikulská brána bola postavená na pamiatku boja za slobodu a nezávislosť v rokoch 1848-49. V Pamätnom parku stojí na betónovom podstavci drevená zvonica. „Dvojička” zvonu, ktorý tu má svoj príbytok, sa nachádza v Singapure.

Nápis na ňom znie: „Bože, žehnaj Maďarom! V ramennej sústave v inundačnom území Malého
žitného ostrova je v rámci umelého zásobovania ramien vodou v prevádzke tzv. Denkpálska hať a Denkpálsky rybochod ako jej súčasť.

Rybochod zlepšuje možnosti migrácie vodných živočíchov. V letnom období ponúka prírodné kúpalisko v Dobrohošti vynikajúce možnosti okúpať sa a relaxovať.